ขั้นตอนการเติมลมอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกวิธี

วิธีการเติมลมอุปกรณ์กีฬา เติมถูกวิธีลดการเสียหาย และ เล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการเติมลมอย่างถูกวิธี

1. ต้องตรวจสอบเสมอว่าเข็มเติมลมสะอาด และต้องจุ่มด้วยน้ำสบู่หรือน้ำเปล่า เพื่อความสะดวกในการแท่งเข็มเดิมลมลงในวาล์วลูกบอล

2.ตั้งเข็มให้ตรงกับรูวาลว์ แทงลงและหมุนข้าๆ แต่ต้องให้แน่ใจว่าบอลนั้นตั้งอยู่บนที่ตั้งลูกบอล หรือบนโต๊ะที่ทำให้บอลไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เข็มหักติดรูวาล์ว

3. การเดิมลมบอลเย็บ ให้เติมลมข้าๆ และนวดบอลนั้นไปด้วยอย่าเติมลมโดยเฉียบพลัน เพราะจะทำให้ตะเข็บ

ยางในระเบิด หรือฉีกขาดด้านใน

4. เติมลมให้ได้ขนาดตามที่ระบุไว้รอบๆ รูวาล์ว ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป เพราะจะทำให้รูปร่างของลูกบอล

เปลี่ยนไปไม่ได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการเติมลมอย่างถูกวิธี