คำถามบ่อย

  • สินค้าพร้อมส่งหรือไม่

ตอบ สินค้าส่วนใหญ่พร้อมส่งทันที แต่อาจมีบางครั้งที่มีเจ้าใหญ่สั่งเหมา โดยที่ไม่ได้จองล่วงหน้าทำให้ของขาด จึงต้องผลิตใหม่
รอ 10 – 15 วัน

  • อยากได้อุปกรณ์กีฬา แต่ไม่เห็นบนเว็บมีขาย

ตอบ  สินค้าบางตัวสามารถจัดหาให้ได้เพราะเราอยู่ในวงการกีฬาจะมี connection กับ โรงงานที่ผลิตสินค้ากีฬาประเภทอื่นทำให้เรา
ได้ราคาถูก

  • ชำระเงินอย่างไร

ตอบ  ลูกค้าสามารถชำระเงินตามเลขที่บัญชีที่อยู่บนเว็บไซต์ แต่หากลูกค้าต้องการให้เก็บเงินปลายทาง จะมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท

  • สินค้าส่งได้เมื่อไหร่หลังชำระเงินแล้ว

ตอบ  สินค้าเราจะจัดส่งให้ภายใน 2 วัน วันหยุดเราก็ส่ง

  • อยากทำเป็นยี่ห้อตัวเอง

ตอบ  ลูกค้าบางท่านอาจต้องการผลิตเป็นยี่ห้อตัวเอง เนื่องจากเวลาที่นำไปขาย หรือ บริจาค อาจให้มีชื่อหรือโลโก้ของผู้สนับสนุน
ก็สามารถทำได้ แต่ต้องสั่งมีจำนวนเพราะมันต้องมีค่าแบบบล็อค สินค้าแต่ละประเภท จำนวนไม่เท่ากัน

  • สินค้ามีปัญหาทำอย่างไร

ตอบ  ปกติก่อนส่งเราจะตรวจเช็คสินค้าก่อนส่ง แต่ถ้ากรณีถึงลูกค้าแล้วชำรุด ไม่ว่าเกิดจากการขนส่ง หรือ เราเช็คสินค้ามีปัญหาหลุดไป
ถึงลูกค้าให้ส่งกลับมาให้เรา เราจะส่งกลับไปให้ใหม่