รู้หรือไม่ บริจาคเพื่อการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!!!

บริจาคอุปกรณ์กีฬา_ลดหย่อนภาษี
 

ในปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีการบริจาคสิ่งของต่างๆ มากมายให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ชุมชนต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ไม่มีกำลังในการจัดหาจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อการศึกษาที่ให้ได้มาตรฐาน และการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถนำไปหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร ตอนที่เรายื่นภาษีประจำปีได้อีกด้วย

สำหรับการบริจาค ที่สามารถทำให้เรายื่นเอกสารเพื่อขอลดหย่อนภาษีนั้น ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2เท่า!! ซึ่งหลายๆ คนก็มองว่าเป็นการบริจาคให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาใช่ไหม บอกเลยว่า ”ไม่ไช่” หรือ การบริจาคให้กับสถาบันการศึกษา ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกหลายขั้นตอน

ล่าสุดได้มีการออกกฏหมายฉบับใหม่สำหรับเรื่องการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการศึกษา นั่นคือ “พระราชกฏีกาฉบับที่ 616” กล่าวไว้คือ ให้สามารถลดหย่อนภาษีจาก กรณีการบริจาคให้กับสถานศึกษาที่ก่อตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 สำหรับ บุคลลธรรมดา โดยในพระราชกฏีกาฉบับนี้ระบุไว้ แปลให้เข้าใจง่ายๆ คือ จ่ายเท่าไร ให้คูณสองเท่า แต่มีเงื่อนไขคือต้องไม่เกิน 10 เปอเซนต์ ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (หมายถึง ก่อนหักเงินบริจาค) 

ตัวอย่างเช่น เงินได้ – ค่าใช้จ่าย –ค่าลดหย่อน ได้จำนวน 300,000 บาท ทำให้การบริจาค 2 เท่า ตรงนี้ก็จะจ่ายในจำนวน 15,000 บาท แต่ในเมื่อมีการบริจาคเพื่อการศึกษาเกิดขึ้น ทำให้เราสามารถลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ได้สูงสุดถึง 30,000 บาท ซึ่งตรงกับเงื่อนไข พระราชกฏีกาฉบับที่ 616 ที่มีเพดานการลดหย่อน 10% 

ทั้งนี้การบริจาคอุปรกณ์กีฬาเพื่อการศึกษา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการให้โอกาศและสามารถลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ เพราะ มีโรงเรียนอีกมากมายที่ต้องการอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาในการฝึกสอนที่ครอบคลุม หรือเพื่อเป็นส่วนกลางในการพัฒนาศักยภาพในสถาบันการศึกษา

บริจาคอุปกรณ์กีฬา

แต่การบริจาคอุปกรณ์กีฬาหรือสิ่งของชนิดอื่นๆ การที่จะขอใช้สิธิ์การลดหย่อนภาษี 2 เท่านั้นผู้บริจาคจะต้องตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่จะเป็นผู้ได้รับบริจาคเสียก่อน โดยผู้ที่ต้องการบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานบันการศึกษา สามารถตวจสอบรายชื่อสถานบันที่ที่ถูกกำหนดให้ผู้ที่บริจาคมีรายได้สุทธิในการขอรับการลดหย่อนภาษี 

การบริจาคให้กับสถานศึกษา เช่น การบริจาคอุปกรณ์กีฬาก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างนึงเพราะนักเรียนในสถานศึกษามีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์กีฬา เพื่อการศึกษา การพักผ่อน หรือ เป็นส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอุปกรณ์กีฬาที่บริจาคไปนั้นสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานหลายปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *