โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ขอขอบคุณอุปกรณ์กีฬาที่สนับสนุนโดย คุณเป็ก ผลิตโชค และแฟนคลับ

ขอขอบคุณที่สนับสนุนโดย คุณ เป็ก ผลิตโชค และ แฟนคลับ (FC)

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่าขอขอบคุณอุปกรณ์กีฬาที่สนับสนุนโดยคุณเป็กผลิตโชคและแฟนคลับ

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
เลขที่277หมู่ที่ 5 ถนนลานหอย-บ้านใหม่เจริญผล บ้านหนองเฒ่า   ตำบลลานหอย  อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

โรงเรียนวัดหนองเฒ่า
ครู และ นักเรียน ขอบคุณที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ขายส่งอุปกรณ์กีฬา ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาว์ชนไทย