อุปกรณ์กีฬาคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาส่ง

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อุปกรณ์กีฬา เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง นอกจากการวิ่ง เต้น หรือ ว่ายน้ำ การออกกำลังในรูปแบบต่างๆ แต่กีฬาบางประเภทก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการทำกิจกรรมกีฬานั้น เช่น ฟุตบอล ก็จะต้องมีลูกฟุตบอล หรือ เทเบิ้ล เทนนิส ก็จะต้องมีไม้และลูกรวมไปถึงโต๊ะ และยังมีส่วนอื่นๆ ที่เรียกว่า อุปกรณ์กีฬา เช่น รองเท้า เสื้อ-กางเกง เป็นต้น ...
อ่านต่อ

รู้หรือไม่ บริจาคเพื่อการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!!!

บริจาคอุปกรณ์กีฬา_ลดหย่อนภาษี
ในปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีการบริจาคสิ่งของต่างๆ มากมายให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ชุมชนต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ไม่มีกำลังในการจัดหาจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อการศึกษาที่ให้ได้มาตรฐาน และการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถนำไปหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร ตอนที่เรายื่นภาษีประจำปีได้อีกด้วย สำหรับการบริจาค ที่สามารถทำให้เรายื่นเอกสารเพื่อขอลดหย่อนภาษีน...
อ่านต่อ

อุปกรณ์กีฬา สิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนของไทย

ปัจจุบันกีฬาชนิดต่างๆ กลับกลายเป็นปัจจัยที่หกในการดำรงชีวิตของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้สูงวัย แทบทุกช่วงอายุล้วนแล้วแต่เล่นกีฬา แต่อาจจะแตกต่างกันคนละประเภท ตามสไตลด์ของแต่ละคนเพิ่มเติมนอกจากการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะ กีฬาทำให้ร่างกาย สมอง ความคิด พัฒนา รวมไปถึงกีฬายังช่วยผ่อนคลายความหรือบางคนเลือกที่ใช้กีฬาในการคลายเครียดและกีฬานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในวิช...
อ่านต่อ

ทำไมถึงต้องบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนในประเทศไทยจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน เนื่องจากมีการขาดแคลนบุคลากรผู้สอน อาจเห็นได้อยู่บ่อยครั้งว่าครูเพียงหนึ่งคนอาจต้องสอนหลายกลุ่มสาระวิชารวมทั้งต้องเป็นครูประจำชั้น ขาดแคลนอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่งขาดแคลนอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน อย่างเช่น คอมพิวเต...
อ่านต่อ