อุปกรณ์กีฬา สิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนของไทย

ปัจจุบันกีฬาชนิดต่างๆ กลับกลายเป็นปัจจัยที่หกในการดำรงชีวิตของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้สูงวัย แทบทุกช่วงอายุล้วนแล้วแต่เล่นกีฬา แต่อาจจะแตกต่างกันคนละประเภท ตามสไตลด์ของแต่ละคนเพิ่มเติมนอกจากการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะ กีฬาทำให้ร่างกาย สมอง ความคิด พัฒนา รวมไปถึงกีฬายังช่วยผ่อนคลายความหรือบางคนเลือกที่ใช้กีฬาในการคลายเครียดและกีฬานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในวิช...
อ่านต่อ