รู้หรือไม่ บริจาคเพื่อการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!!!

บริจาคอุปกรณ์กีฬา_ลดหย่อนภาษี
ในปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีการบริจาคสิ่งของต่างๆ มากมายให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ชุมชนต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ไม่มีกำลังในการจัดหาจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อการศึกษาที่ให้ได้มาตรฐาน และการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถนำไปหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร ตอนที่เรายื่นภาษีประจำปีได้อีกด้วย สำหรับการบริจาค ที่สามารถทำให้เรายื่นเอกสารเพื่อขอลดหย่อนภาษีน...
อ่านต่อ