กรมบัญชีกลาง E-GP

กรมบัญชีกลาง

บริษัทมีดี สปอร์ต จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สามารถจัดซื้อผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์กีฬา มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน ต้อง www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *