บริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อยิ้มแย้มแห่งความสุขในวันเด็ก

บริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อยิ้มแย้มแห่งความสุขในวันเด็ก

ทุกปีเด็กๆ จํานวนมากยังคงขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้ในการออกกําลังกาย ฝึกซ้อม แข่งขัน และพัฒนาทักษะทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

ในโอกาสพิเศษวันเด็กแห่งชาติปีนี้ www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com ขอเชิญชวนผู้มีใจรักและห่วงใยเด็กๆ มาร่วมบริจาค อุปกรณ์กีฬา สร้างรอยยิ้มและความสุขในวันเด็กให้กับเยาวชน

มอบอุปกรณ์กีฬา ให้การศึกษา สร้างโอกาสชีวิต

การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาและมูลนิธิ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้น้องๆ ได้ออกกําลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการเติบโตและการเรียนรู้ของเยาวชนด้วย

ข้อดีของการบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่:

 1. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. กระตุ้นให้เด็กรักการออกกําลังกาย มีนิสัยเล่นกีฬาและดูแลสุขภาพ
 3. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์กีฬา
 4. เสริมสร้างพลานามัยที่ดีให้แก่เด็ก ลดปัญหาภาวะโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อ
 5. ปลูกฝังคุณธรรม มีน้ําใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้แก่เด็กผ่านการเล่นกีฬา

ด้วยข้อดีหลายประการนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

#ยิ้มด้วยกีฬา #บริจาคช่วยยิ้มได้

สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักการออกกําลังกาย

อีกเหตุผลหนึ่งที่การให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รักการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในอนาคต

มีความสุข มีน้ําใจ เนื่องในโอกาสวันเด็ก

ด้วยจิตสํานึกในการเสริมสร้างสังคมแห่งความสุขและน้ําใจในทุกชุมชนและทุกวัย เราพร้อมรับบริจาคใครที่มีอุปกรณ์กีฬาส่วนเกินหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว มาบริจาคช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมก้าวสู่อนาคตอันสดใส

สนใจร่วมบริจาค ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชม. >>> Call 087 035 6821 หรือ Line ที่ >>> nattiyaya รับบริจาคเพื่อยิ้มแย้มแห่งความสุขในทุกวันเด็ก

ช่องทางการติดต่อ

 • ขายส่งอุปกรณ์กีฬา
 • เว็บไซต์ขายส่งอุปกรณ์กีฬาดอทคอม
 • เลขที่ 339/303  เพชรเกษม69 ซอยอิทรปัตย์9 แยก5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160
 • มือถือ: 087-035-6821,063-989-7935
 • อีเมล: hearhui@gmail.com
 • Line ID : nattiyaya,hearhui
Line ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่น
โทร
โทร : 087-035-6821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *