บริจาคอุปกรณ์กีฬา เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชน

บริจาคอุปกรณ์กีฬา เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชน

การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กและเยาวชน นับว่าเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี

www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com ในฐานะผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์กีฬาคุณภาพระดับโลก เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายอย่างเต็มที่

ดังนั้นเราจึงมีโครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษา มูลนิธิ และองค์กรที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีอุปกรณ์การกีฬาพร้อมใช้งานสําหรับจัดกิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขัน

#บริจาคเพื่ออนาคต #โอกาสทางกีฬา #ส่งเสริมเยาวชน

5 ข้อดีของการบริจาคอุปกรณ์กีฬา มีดังนี้

 1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา – เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 2. พัฒนาทักษะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม – กีฬาช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ – มีอุปกรณ์พร้อมใช้สําหรับจัดกิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน
 4. เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด – การออกกําลังกายดีต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
 5. ปลูกฝังนิสัยรักการออกกําลังกายและเล่นกีฬา – เยาวชนจะได้สร้างนิสัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต

นอกจากอุปกรณ์กีฬาคุณภาพดีแล้ว เรายังให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญของสังคมในอนาคตต่อไป

สนใจอยากบริจาคอุปกรณ์กีฬา ติดต่อเราได้ที่ โทร 087 035 6821หรือ Line : nattiyaya

ช่องทางการติดต่อ

 • ขายส่งอุปกรณ์กีฬา
 • เว็บไซต์ขายส่งอุปกรณ์กีฬาดอทคอม
 • เลขที่ 339/303  เพชรเกษม69 ซอยอิทรปัตย์9 แยก5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160
 • มือถือ: 087-035-6821,081-801-4274
 • อีเมล: hearhui@gmail.com
 • Line ID : nattiyaya,hearhui
Line ติดต่อสอบถาม

รับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อ Add line หรือโทรคุยกับเรา

สนใจติดต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *