แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหน่วยงานราชการ


แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการสามารถจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้โดยใช้ระเบียบพัสดุของทางราชการ ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หน่วยงานราชการต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเสียก่อนว่าต้องการจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและประชาชน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือฝึกซ้อมกีฬา หรือเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
 2. สำรวจความต้องการ หน่วยงานราชการต้องสำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเภทและจำนวนอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการจัดซื้อ
 3. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยงานราชการต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการจัดซื้อ โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภท ขนาด น้ำหนัก วัสดุที่ใช้ผลิต มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นต้น
 4. กำหนดราคากลาง หน่วยงานราชการต้องกำหนดราคากลางของอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการจัดซื้อ โดยอาจใช้วิธีสำรวจราคาจากท้องตลาดหรือใช้วิธีคำนวณราคากลางตามระเบียบพัสดุ
 5. เลือกวิธีการจัดซื้อ หน่วยงานราชการสามารถเลือกวิธีการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้หลายวิธี เช่น การประกวดราคา การจัดซื้อโดยตรง การเจรจาต่อรอง หรือการซื้อจากร้านจำหน่าย เป็นต้น
 6. ดำเนินการจัดซื้อ หน่วยงานราชการต้องดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามวิธีการที่เลือกไว้ โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด

ข้อดีของการซื้ออุปกรณ์กีฬาจาก www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com

www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาครบวงจร ให้บริการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีข้อดีดังนี้

 • สินค้ามีมาตรฐานและคุณภาพสูง ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีให้เลือกหลากหลายประเภท ครบทุกความต้องการ
 • ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็วทันใจ
 • มีบริการหลังการขายที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานราชการ การซื้ออุปกรณ์กีฬาจาก www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com มีข้อดีเพิ่มเติมดังนี้

 • ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากราคาสินค้าต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป
 • สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
 • โปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากมีเอกสารประกอบการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากหน่วยงานราชการหรือเอกชนต้องการซื้ออุปกรณ์กีฬาคุณภาพดี ราคาถูก และสะดวก รวดเร็ว www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดต่อ

 • ขายส่งอุปกรณ์กีฬา
 • เว็บไซต์ขายส่งอุปกรณ์กีฬาดอทคอม
 • เลขที่ 29/2 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160
 • มือถือ: 087-035-6821,063-989-7935
 • อีเมล: hearhui@gmail.com
 • Line ID : nattiyaya,hearhui
Line ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่น
โทร
โทร : 087-035-6821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *